Új jelszó kérése

ZSOZSÓS TERMÉKEK

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.jofogasokboltja.hu internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlásra – többek között - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

 

 1. A termék lényeges tulajdonságai

 

1.1. A Webáruházban a Felhasználók a Szolgáltató által forgalmazott, gyermekek és/vagy felnőttek általi használatra alkalmas Zsozsó termékeket, illetve egyéb, a Jófogás márkanévvel kapcsolatos termékeket vásárolhatják meg. A termékek lényeges tulajdonságairól – így többek között a gyártó személyéről – a Webáruházban találhatók részletes információk.

 

 1. A Szolgáltató adatai

 

A Webáruház működtetőjének (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Társaság”) adatai:

 

 1. a) név: Schibsted Classified Media Hungary Kft.
 2. b) székhely, postai cím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet
 3. c) telefon és telefax szám: +3620-408-8706
 4. d) elektronikus levelezési cím: jofogasokboltja@jofogas.hu
 5. e)a Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és a Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: 01-09-926009
 6. f) a Szolgáltató adószáma: 14918618-2-41
 7. g) a Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye és elektronikus levelezési címe: 9400 Sopron, Major köz 2. I/5., unas@unas.hu, Cégneve: UNAS Online Kft.

 

 1. Regisztráció

 

3.1. A Webáruházba történő belépés és annak használata kizárólag regisztrált Felhasználóknak lehetséges. A regisztráció a www.jofogasokboltja.huoldalon keresztül történik, ahol a Felhasználóknak az alábbi adatokat kell megadniuk: Jelszó, valós e-mailcím, telefonszám, illetve számlázási adatok (név és lakcím). A Felhasználó a regisztrációról e-mailben visszaigazolást kap, amely tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat.

3.2. A Felhasználó a regisztráció során, továbbá a Webáruház használata során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Társaság a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt felmerülő kárért, szállítási késedelemért, egyéb problémáért nem felelős. A Társaság nem felelős az abból eredő károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Társaság érdekkörén kívül eső, vagy a Társaságnak nem felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. A Felhasználók a regisztrálással elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá a Társaság Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit, amely a jelen ÁSZF részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

 

3.4. A regisztráció ingyenes.

 

3.5. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését a jofogasokboltja@jofogas.hu e-mailcímre küldött levelében foglalt, erre vonatkozó nyilatkozatával, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő). A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Társaság akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Társaság felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A Társaság jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Webáruház használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

 

3.6. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Webáruház folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

 

3.7. A Felhasználók az adataik megadásával a felhasználói fiók létrehozásakor a megfelelő üres rubrika bejelölésével, vagy a Weboldal erre szolgáló gombján leadott kérelmükkel hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználók által megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel, elektronikus hírlevéllel, a szolgáltatásra vonatkozó információkkal, promóciókkal kapcsolatos tájékoztató levéllel (e-mail, SMS) felkeresse őket. A hozzájárulás az Ügyfélszolgálat elérhetőségein bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá a Társaság által kiküldött elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 

3.8. A Társaság jogosult azon Felhasználó fiókját törölni, aki legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomag átvételét jogos ok nélkül megtagadta, vagy akár a regisztráció, akár a kiszállítás és számlázás céljára valótlan adatot adott meg. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti, törölt Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje.

 

 1. Termékrendelés

 

4.1. A termékek megrendelésének menete:

 

A Felhasználók a termékeket a Webáruházon keresztül, kizárólag elektronikus úton, rendelhetik meg, a 3. pont szerinti regisztráció lefolytatását követően. Telefonon, faxon, e-mailen, egyéb úton leadott rendeléseket a Társaság nem fogad el. Amennyiben a Felhasználó igényli, a Társaság munkatársai a Társaság által üzemeltetett Találkozási Ponton segítséget nyújtanak a Webáruházban történő termékértékesítésben.

 

A Társaság fenntartja a Webáruházból megrendelhető termékek körének egyoldalú megváltoztatásának jogát.

A termékrendelés az alábbi lépésekből áll:

 • lépés. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termékeket a „Kosárba” gombra kattintással választhatja ki. A Felhasználó az oldal jobb felső sarkában lévő „Kosár” gombra kattintva megtekintheti, illetve módosíthatja a megrendelését.
 • lépés: A termékek kosárba helyezését követően a „Tovább a megrendeléshez” gomb megnyomásával átvételi és fizetési módot köteles választani a Felhasználó.
 • lépés A Felhasználó, a „Tovább” gomb megnyomását követően ellenőrizheti a szállításhoz és a számlázáshoz megadott adatokat, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendeléshez. Ha az adatok helytelenek, a Felhasználó az oldal tetején található „Adatmódosítás” gombra kattintva módosíthatja az adatait.
 • lépés: Ezt követően a Felhasználónak az oldal alján található ikonra kattintással el kell fogadnia az ÁSZF-et és a Társaság Adatvédelmi szabályzatát, majd a Felhasználó az ugyanitt található „Megrendel” gomb megnyomásával küldheti el a megrendelését.

A megrendeléssel a Felhasználó ajánlatot tesz a kiválasztott termék megvételére, és tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A Társaság a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld, a 4.3. pontban foglaltak szerint. A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés a Társaság visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket és a terméknevezést, darabszámot, valamint a Felhasználó adatait.

 

4.2 A megrendelt termékeket a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően, sikeres fizetés esetén juttatja el a Felhasználónak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolása után a Társaság megkezdi a teljesítést.

 

4.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés teljesítéséért a Társaság nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Társaság jogosult a megrendelést visszautasítani.

 

4.4. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az az adott személy számára hozzáférhetővé válik.

 

4.5. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az a Szolgáltatónál a későbbiekben nem lesz hozzáférhető a Felhasználó számára.

 

4.6. A szerződés megkötését követően, de legkésőbb a vásárolt termék átadásakor a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó és a Szolgáltató között kötött szerződés lényeges elemeiről szóló tájékoztatót.

 

4.7. A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

 1. Vételár; fizetési feltételek

 

5.1. A termékek Webáruházban, az egyes termékek mellett feltűntetett vételára a termék adóval megnövelt ellenértéke, és nem tartalmazza a szállítási költséget. A feltüntetett árak forintban értendők. A megrendelés menetébe építve a Társaság a Felhasználó által a kosárba helyezett termék vételárát és a Felhasználó által kiválasztott szállítási mód ellenértékét feltünteti.

 

5.2. A Webáruházban elérhető termékek megvásárlásával felmerülő egyéb költségek – GLS futárszolgálattal történő szállítás esetén – a kiszállítás költsége, amelynek szolgáltatási díja bruttó 890,- Ft kiszállításonként (GLS kiszállítással történő utánvét szolgáltatás igénybevétele esetén, amennyiben elérhető, 990,- Ft), amelyet a Felhasználó legkésőbb a megrendelt termék átvételekor köteles megfizetni.  Személyes átvétel esetén kiszállítási költséget nem kell fizetni.

 

5.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

5.4. A vételár megfizetése bankkártyás fizetéssel vagy a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás útján történő fizetéssel lehetséges. A díjfizetés a megrendelés menetébe épített tájékoztatás szerint történik.

  

5.5. A Felhasználó akkor veheti át a terméket, ha a vételárat – beleértve az esetleges szállítási költségeket – maradéktalanul megfizette. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Társaság bankszámláján jóváírásra kerül.

 

A Társaság a vásárlást megerősítő, illetve valamennyi, a vásárláshoz kapcsolódó írásbeli kommunikációt és automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

 

A megfizetett díjról a Társaság, a számlázz.hu rendszerén keresztül a Felhasználók részére elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

 

 1. A termékek átvétele

 

A megrendelt termékeket személyesen vehetők át, vagy azokat a Társaság az alábbiak szerint házhoz szállítja. A Webáruházon keresztül történő jegyvásárlás esetén az átvétel e-jegy formájában történik, amelyet a Társaság [*e-mailben*] bocsát a Felhasználó rendelkezésére, amennyiben a Felhasználó megfizette annak ellenértékét és fizetése sikeres volt, a sikeres fizetést követő munkanapon, 9:00-17:00 között, legkésőbb.

 

Erre irányuló igény esetén a Társaság a megrendelt termékeket a Felhasználó által megadott címre szállíttatja ki, a GLS Futárszolgálat igénybevételével. A Társaság Webáruházában elérhető termékek kizárólag belföldi kiszállítással rendelhetők meg. A szállítás költségét a Felhasználó viseli, oly módon, hogy annak díja a számlán feltüntetésre kerül. A megrendeléseket a Társaság a Weboldalon feltüntetett feltételekkel teljesíti.

 

A Társaság a megrendelés Társasághoz történő érkezésétől számított 1-2 napon belül e-mail-ben értesíti a Felhasználót a kiszállítás részleteiről. A szállítás a megrendelésnek a Társasághoz történő érkezését követő 3-5 napon belül várható. A GLS futárszolgálat munkatársasai a megrendelt termék átadásakor azonosítják a Felhasználót, a megrendelés Társaság által történő visszaigazolásának bemutatása, illetve személyazonosító okmány alapján.

 

A futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik a Felhasználóval a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik.

 

A termékek személyes átvételére a Jófogás Találkozási Ponton (1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend aluljárószint) H-SZ: 10:00-21:00, V: 10:00-19:00) között van lehetőség. 

 

Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában ezt megteheti. Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik!

 

Külföldre történő kiszállítás nem lehetséges.

 

 1. Adatbeviteli hibák

 

7.1. A Társaságot a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat. A Társaság megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

 

7.2. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását azok felülírásával és annak mentésével tudja megtenni. Az aktív megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálat telefonszámán, vagy az ügyfélszolgálati célra megadott e-mail elérhetőségeken keresztül van lehetőség, abban az esetben, ha a Társaság a teljesítést még nem kezdte meg.

 

 1. A Felhasználót megillető elállási jog

 

8.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés l) pontja alapján elállási (felmondás) jogát nem gyakorolhatja azon termékek esetén, amelyek rendezvényre szóló belépőjegyek, amennyiben az egy adott időpontra (napra, határnapra) szólnak. Ebben az esetben a Társaság nem váltja vissza és nem téríti vissza a belépőjegy ellenértékét sem. 

 

8.2. A Felhasználó az elállási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, amely esetben a Szolgáltató köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését.

 

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

 

Elállás esetén a terméket saját költségén, futárszolgálattal küldje vissza vagy személyesen adja át a Szolgáltató székhelyére (1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A szállítási díj a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre. Figyelem: a termék postai úton nem küldhető vissza! Elállás esetén a Felhasználót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál áru házhozszállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Társaság módjában visszatéríteni, ha a Felhasználó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a Társaság korábbi időpontot veszi figyelembe. A Társaság utánvéttel visszaküldött csomagokat nem tud átvenni. Ha a Felhasználó több terméket rendel meg egyszerre, a Társaság a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Felhasználó elállási jogát nem valamennyi termék tekintetében gyakorolta.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz a Társaság, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Erre vonatkozóan a Társaság a Felhasználót e-mailen keresztül megkeresi.

A Felhasználó az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével).

A Társaság követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Felhasználó a Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

 1. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság;

 

9.1. A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbiakban szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

 • telefonszám: +3620-408-8706
 • postacím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet
 • elektronikus levelezési cím: jofogasokboltja@jofogas.hu
 • panaszügyintézés helye: a Társaság fentiekben feltüntetett székhelye.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a +36 1 398 8273 telefonszámon elhangzó beszélgetéseket Társaságunk hangfelvételen rögzíti jogszabályi kötelezettségei teljesítése céljából és a Felhasználó jogainak védelme érdekében, a panasz intézése céljából; ha valamely Felhasználó ezen a telefonszámon teszi meg panaszát, azt a Társaság úgy értelmezi, hogy az adott Felhasználó hozzájárul a telefonbeszélgetés Társaságunk részéről való rögzítéséhez. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

 

9.2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

9.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

 

panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 9.6. pontban írtak szerint köteles eljárni.

 

9.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

9.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a) a Felhasználó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

9.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

9.7. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

9.8. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

 

9.9. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Társaság számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Társaság költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Társaság nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Társasággal szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Társaság csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Társaság üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

 1. Adatkezelés

 

10.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a 3. sz. melléklet szerinti adatkezelési szabályzat szerint végzi.

 

 1. Záró rendelkezések

 

11.1. Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2015. május 26. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

 

11.3. A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

 

11.4. A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

11.5. A Szolgáltató nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.

 

11.6. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek nincs használatának díja.

 

11.7. A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. A Webáruház használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

11.8. A Weboldal böngésző-független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

 

11.9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

vállalkozás neve: Schibsted Classified Media Hungary Kft.

postai címe: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet

telefonszáma, telefax-száma: +3620-408-8706

elektronikus levelezési címe: jofogasokboltja@jofogas.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles a terméket számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt, Budapest 2017.09.18

Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Adatkezelési Szabályzat a Schibsted Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet, cégjegyzékszám: Cg.01-09-926009, adószám: 14918618-2-41) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a Jófogások Boltja webáruházában (a továbbiakban: „Webáruház”) történő vásárlás során, a Webáruházat használó személyek, így a látogatók és az ott elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) által megadott személyes adatok kezelésének szabályait határozza meg.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei elválaszthatatlan részét képezi.

1. FOGALMAK, ALAPELVEK

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

cookie(-k): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Egyik fajtája az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a Felhasználó eszközén, egy másik fajtája az állandó cookie (pl.: a Webáruház nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a Felhasználó le nem törli azt.

 

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

Adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

Adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

Adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

Az érintettnek joga van arra, hogy (i) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; (ii) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; (iii) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; (iv) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

 

Adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÉNYEK

Az adatkezelés jogalapja:

 

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdése, továbbá

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztráció során tett kifejezett nyilatkozatával, illetve a kérdéses adatok megadásával adja meg. A Felhasználó által átadott személyes adatok adatkezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Postacím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet

E-mail: jofogasokboltja@jofogas.hu

Telefonszám: +3620 237 6856

 

A Szolgáltató által a Webáruház használatához szükséges regisztráció körében kezelt adatok köre:

 

A Webáruház használatához regisztráció szükséges. A regisztrációhoz kötelezően az alábbi adatokat kell a Felhasználóknak megadni:

 

a) Név

b) Jelszó;

c) Email cím;

d) Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám);

e) Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám);

f) Telefonszám.

 

A Webáruház működtetése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok:

 

A www.jofogasokboltja.hu oldalon a Felhasználók és látogatók bejelentkező számítógépeinek a szolgáltatás igénybevétele során generálódó adatait, valamint az IP-címei, a felhasználó név és a tevékenység időpontja naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a látogatást. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alkalmával, az érintett külön nyilatkozata nélkül, automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó és látogatók számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja (kezdete és vége), valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatok más személyes felhasználói adattal – a törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem kerülnek összekapcsolásra. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére, az érintett jogainak védelmére kerülnek felhasználásra. A naplózott adatok 1 hónap után törlődnek, a Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató szerveréről.

 

 

A Szolgáltató igénybe veszi az AT INTERNET XiTi webkövető rendszerét (http://www.xiti.com/en), mellyel a látogató Felhasználó által használt eszköz internet címe („IP cím”) naplózásra kerül, statisztikai célokból. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne. Az adatok gyűjtése marketing és optimalizáció céljából történik, annak érdekében, hogy a jófogásokboltja.hu-t a Felhasználók elvárásaihoz tudja igazítani.

A jófogásokboltja.hu egyes részei a Felhasználó azonosítása érdekében cookie-kat használ, amelyek a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, azaz a böngészőben tárolódnak. A cookie-k használatát a Felhasználó a jófogásokboltja.hu weboldalon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá. A cookie a látogató böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére. Az Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A cookie-k lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy maximális kényelmet nyújtson a Felhasználónak, amikor meglátogatja a jófogásokboltja.hu-t.

A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a böngészőjében tárolt cookie-kat saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó ellenőrzése alatt tarthatja a cookie-k használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével, melyről további tájékoztatást a webböngészőjének súgóján keresztül kaphat. A legtöbb böngésző a menüsorában tájékoztatás található arról, hogy hogyan lehet a böngészőben letiltani a cookie-kat, új cookie-kat fogadni, kikapcsolni bizonyos cookie-kat, utasítást adni új cookie beállítására.

Amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a jófogásokboltja.hu valamennyi funkciójának zavartalan használata.

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelések célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Webáruházban történő vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a Társaság szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése (megrendelés teljesítése, házhoz szállítás, számlázás), továbbá a Webáruház működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme és az adatrögzítés leírásában megadott célok, továbbá a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítésének célja.

 

A Szolgáltató a Webáruházban történő vásárlásra irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Tekintettel arra, hogy a Társaság a Felhasználóval kötött megállapodása alapján elektronikus számlát állít ki, a Társaság a számlázás céljához kapcsolódóan kezeli a Felhasználó által megadott e-mailcímét.

 

A Szolgáltató – a fentiekben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.

 

A Szolgáltató a Felhasználó nevét, e-mailcímét és telefonszámát a Felhasználóval történő, Webáruházban elérhető és a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos kapcsolatfelvétel érdekében, továbbá, az Adatkezelő által bevezetett újdonságokról, kiemelt ajánlatokról, bővült kínálatáról, új szolgáltatásairól, fejlesztéséről történő tájékoztatás megküldése érdekében kezeli és tárolja.

 

A Felhasználók az adataik megadásával a felhasználói fiók létrehozásakor a megfelelő üres rubrika bejelölésével, vagy a Webáruház erre szolgáló gombján leadott kérelmükkel hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználók által megadott elérhetőségeken piackutatási céllal vagy direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel, elektronikus hírlevéllel, a Szolgáltatásra vonatkozó promóciókkal kapcsolatos tájékoztató üzenettel (e-mail, SMS, MMS) felkeresse őket. A hozzájárulás az Ügyfélszolgálat elérhetőségein bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá a Társaság által kiküldött elektronikus hirdetésben megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A kezelt adatok köre ebből a célból: e-mailcím, név.

 

A Webáruház használatával, regisztrációjával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Szolgáltató által, a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.

 

A Szolgáltató a személyes adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyeknek történő kiadása a törvény által meghatározott esetekben, illetve a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

A Szolgáltató a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó az e-mailcímének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a Webáruházat az adott e-mailcímről ő veszi igénybe.

 

A Szolgáltató a Webáruházban nyújtott szolgáltatások és az ÁSZF változása esetén a változásokra és újdonságokra vonatkozó tájékoztatást a Felhasználók e-mailcímére juttatja el a Felhasználók részére. Ezen értesítések a regisztrációhoz kapcsolódnak, ezekről nem lehet leiratkozni a regisztráció törlése nélkül, azonban ezen értesítéseket a Szolgáltató nem használja elektronikus hirdetés küldésének céljára.

 

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelései mellé bizonyos esetben, a Felhasználó számára a Webáruházban megrendelt termék mellett esetlegesen ajándékot, szórólap-anyagot és/vagy reklámanyagot kézbesít.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és ezen adatok kezelése a fiók fenntartásáig, vagy annak az Általános Szerződési Feltételek szerinti törléséig tart, ennek hiányában a regisztráció adatai a Webáruház működésének tartamáig kerülnek tárolásra, azt követően törlésre kerülnek. A regisztráció a Felhasználó kérésére történő, illetve a Szolgáltató általi törlésére az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor.

 

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adatok megadásától és az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

 

A hírlevelekre vonatkozó adatkezelés az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve az érintett által történő leiratkozásig, azaz a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart.

 

A Szolgáltató a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

 

A Hirdető regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok törlésre kerülnek.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Szolgáltató az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolja, azzal, hogy a folyamat azonosítókat és az explicit tartalmat a böngésző bezárásáig, a forrás azonosítókat, az utoljára megtekintett termékeket, az ajánlott termékek adatait a rögzítéstől számított 60 napig, a kilépési ajánlat adatait 30 napig, a kosár tartalmát, valamint a mobil verzió, design váltást 365 napig tárolják.

 

Az ügyfélszolgálatra érkező e-maileket, leveleket, az ott rögzített jegyzőkönyveket a Szolgáltató rögzíti, és a felvételtől számított 1 évig, a jegyzőkönyveket 5 évig tárolja. A Szolgáltató ezen adatokat a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, illetve vitás kérdések rendezése érdekében használja fel.

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó által megadott személyes adatokat csak az adatkezelés fent meghatározott céljainak megvalósításában közreműködő személyek ismerhetik meg, akik kötelesek azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni.

 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

A Weboldalra feltöltött személyes adatokat a Szolgáltató a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül csak a jelen pontban megjelölt harmadik személyeknek továbbíthatja, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe (rendszerüzemeltető, fuvarozó, számviteli szolgáltató).

 

A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató az alábbi adatkezelőknek/adatfeldolgozóknak továbbítsa:

 

 • KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-101824; adószám: 13421739-2-13). A Társaság a számlaadásról a szamlazz.hu oldal szolgáltatásait igénybe véve gondoskodik. A Szolgáltató a számlát elektronikus úton, a Felhasználó által megadott e-mailcímre küldi meg.

  1. A továbbított adatok köre:

   • Név;

   • Számlázási cím;

  2. Az adattovábbítás célja a Webáruházban történő termékértékesítés esetén a számla kiállítása, a Szolgáltató Felhasználókkal (mint ügyfelekkel) fennálló jogviszonyához kapcsolódó kötelezettségének teljesítése.

    

 • Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44.)

  1. A továbbított adatok köre:

   • Név;

   • Szállítási cím;

   • E-mail cím;

   • Telefonszám.

  2. Az adattovábbítás célja a Webáruházban megvásárolt termék kiszállításának és az utánvét szolgáltatásának biztosítása, futárszolgálati tevékenység, utánvét beszedése.

 • UNAS Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., adószám: 14114113-2-08)

  1. A továbbított adatok köre:

   • Név;

   • Szállítási cím;

   • E-mail cím;

   • Telefonszám;

   • IP cím;

   • látogatói aktivitás, naplózott adatok, sütik adatai.

  2. A Webáruház működésének informatikai támogatása, tárhelyszolgáltatás.

 

4. ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy

biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhető, szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, továbbá azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A jófogásokboltja.hu weboldal külső hivatkozásokat is tartalmazhat, mely harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem feltétlenül áll a Szolgáltató befolyása alatt. A hivatkozások szolgáltatói képesek személyes adatokat gyűjteni, ezen adatkezelésről az adatokat rögzítő szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni.

5. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGA

A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A Felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

 

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó azt a törvényben foglaltak szerint kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználójogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználójogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat a Felhasználó tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintettet is perbe hívhatja.

 

Ha a Szolgáltató az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a Szolgáltató ellen. A Szolgáltató az érintettet is perbe hívhatja.

 

A Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatkezelés érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál lehet élni.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1534 Budapest, Pf. 834

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Társaság nem kínál kifejezetten 16 éven aluliak számára szánt szolgáltatást, azonban kijelenti, hogy amennyiben 16 éven aluli természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel felhasználói oldalon, csak abban az esetben lehetséges az ilyen adat rögzítése, amennyiben törvényes képviselő megfelelően kiállított és aláírt nyilatkozattal hozzájárul a személyes adatok Társaság által történő kezeléséhez.

 

 

Érdekességek

Hamarosan bankkártyás fizetés a Jófogások boltjában

Újdonságok a Jófogások Boltjában!

Év közben is rengeteg Zsozsós termékkel és akciókkal várunk a Jófogások Boltjában!

Zsozsós újdonságok

Reggelizz Zsozsóval!

A finom reggeli mellé már csak a megfelelő készlet hiányzik? Szerezd be most akciós áron a Zsozsós dupla reggeliző szettet, mely két tányért és két poharat tartalmaz!

 

Zsozsó babák kaphatók!

Zsozsó babák a Jófogások boltjában akciós áron!

Kedvenc kabala figuránk, Zsozsó most már kapható a Jófogások boltjában kicsi és nagy méretben is. Szerezd be most akciós áron!